Bolehkah seorang perempuan berkata,”Demi Allah, Aku mencintaimu” pada seorang pria?

Dijawab oleh Syaikh Zaid al-Madkhali