Jauhilah Popularitas!!

Seseorang berkata, “Aku melihat wajah al-Imam Ahmad sangat muram setelah dipuji seseorang (dengan ucapan)

Jazakallahu khairan (semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan) atas perjuangan Islam Anda.

Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata,

Bahkan Allah telah memberi kebaikan Islam kepadaku. Siapakah dan apa aku ini?’”

(Siyar A’lamin Nubala, 11/225)